Trở về trang trước
Chao Xian
Giảm giá tất cả phần thịt bò tươi hiện có tại nhà hàng

Giảm giá tất cả phần thịt bò tươi hiện có tại nhà hàng
1. Nội dung chương trình:
- Từ 21h30 giảm 20% tất cả phần thịt bò tươi hiện có tại nhà hàng
- Từ 22h30 giảm 50% tất cả phần thịt bò tươi hiện có tại nhà hàng
2.. Điều kiện áp dụng
- Áp dụng từ Thứ 2- Chủ Nhật
- Không áp dụng cùng các CTKM và các loại thẻ khác
3. Thời gian áp dụng:
- Áp dụng từ 21h30 ngày 17/6/2024 đến hết ngày 17/7/2024.
4. Lưu ý
- Các mã thịt tươi có thể hết sớm trong khung giờ CTKM