Ưu đãi
từ nhà hàng Chao Xian
Chao Xian
1. Nội dung chương trình: - Từ 21h30 giảm 20% tất cả phần thịt bò tươi hiện có tại nhà hàng - Từ 22h30 giảm 50% tất cả phần thịt bò tươi hiện có tại nhà hàng